Bài viết mới nhất

Cảnh vệ là gì? Những đối tượng được cảnh vệ là ai

Cảnh vệ là gì? Những đối tượng được cảnh vệ là ai

Cảnh vệ là đối tượng thuộc lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và lãnh tụ, góp sức vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyêt

Ứng viên mới nhất

Đối tác tin cậy