az staff vn inc co.,ltd

Full Stack Developer (Php, Html/javascript) Tiếng Nhật - Quận 3

az staff vn inc co.,ltd

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Thông tin chi tiết

Tóm tắt công việc

Kinh nghiệm: 2 - 5 năm kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Cử nhân

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Nhân viên

Ngành nghề:

Mô tả công việc

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Thiết kế mẫu.

- Kiến thức về Git và tốt nhất là GitHub

- Hosting và triển khai trong đám mây

------------------------------------------------------------

* Work experience: 

- Design patterns.

- Knowledge about Git and preferably GitHub

- Hosting and deployment in the cloud

- e.g. Amazon

- Speaking Japanese

Yêu cầu kỹ năng

* Kỹ năng khác:

- Những nhà phát triển có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với HTML5 / JS.

- Kiến thức vững chắc về các khung web PHP như Laravel.

- Trải nghiệm với kỹ thuật thiết kế đáp ứng và kỹ thuật tối ưu hóa giao diện người dùng.

- Kinh nghiệm với các Khung công tác phổ biến như AngularJS, VueJS, v.v.

- Hiểu biết sâu sắc về các mẫu OOP / RESTful / Design.-Kiến thức tốt về AWS.

- Khả năng thiết kế chi tiết và có khả năng giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả.

- Sẵn sàng tìm hiểu các công nghệ mới.

--------------------------------------------------------------------

* Other skills

- Developers have at least 2 year experiences working with HTML5/JS.

- Strong knowledge of PHP web frameworks such as Laravel.

- Experience with responsive design technique and front-end optimization techniques.

- Experience in relational database such as MySQL and Database design.

- Experience with popular JS Frameworks such as AngularJS, VueJS, etc.

- Strong understanding of OOP/RESTful/Design Patterns.- Good knowledge of AWS.

- Ability to make detail design.

- Proficient understanding of code versioning GIT.

- Competent in English and has the ability to communicate with the client effectively.

- Willing to learn new technologies.

Quyền lợi được hưởng

Nội dung chưa cập nhật

Hồ sơ bao gồm

Nội dung chưa cập nhật