Hình thức đầu tư “Boo” là gì? Hợp đồng “Boo” có gì nổi bật?

Thứ hai, 30/09/2019
Hình thức đầu tư Boo là gì? Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng đối với các doanh nghiệp đầu tư thì thật là một từ hết sức phổ biến. Hợp đồng đầu tư Boo có điểm gì nổi bật? Lợi ích từ hình thức đầu tư Boo mang lại là gì? Nội dung hợp đồng Boo như thế nào? Cùng timvieclamnhanh.vn giải đáp thắc mắc trên.

1. Khái niệm “Boo” là gì?

1.1. Hợp đồng Boo được hiểu như thế nào?

Hợp đồng “Boo” là tên viết tắt của cụm từ trong tiếng anh bao gồm những từ: Build-Own-Operate, cụm từ này khi dịch ra tiếng việt có nghĩa là hợp đồng về xây dựng – sở hữu – kinh doanh. Là hợp đồng được ký giữa các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước với các nhà đầu tư là các doanh nghiệp, để thực hiện các dự án về công trình hạ tầng; Và sau khi công trình được hoàn thành thì các nhà đầu tư doanh nghiệp đó được quyền sở hữu và kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định được ký kết trong hợp đồng Boo giữa cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư; Khi hết thời hạn như giao kết trong hợp đồng thì nhà đầu tư là các doanh nghiệp dự án đó sẽ chấm dứt các hoạt động của dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Hình thức đầu tư Boo là gì?

1.2. Hình thức đầu tư Boo là gì?

Từ khái niệm về hợp đồng Boo ở trên ta có thể hiểu hình thức đầu tư boo là hình thức đầu tư của các doanh nghiệp về xây dựng – sở hữu – kinh doanh. Với việc ký hết hợp đầu với các cơ quan nhà nước thì đây là một mình thức sau khi đấu thầu xong công trình nhà đầu tư có quyền sử dụng nó để kinh doanh sinh lợi nhuận trong một thời hạn nhất định được hai bên ký kết.

Hình thức đầu tư Boo là một trong năm hình thức thuộc mô hình PPP (đây là mô hình nhà nước và các nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện các dự án phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công dựa trên hợp đồng đã ký kết của 2 bên). Hình thức đầu tư Boo là một hình thức đầu tư phổ biến của rất nhiều doanh nghiệp không chỉ là các doanh nghiệp trong nước mà còn là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

* Đặc điểm của hình thức đầu tư Boo

Hình thức đầu tư Boo có những đặc điểm sau:

+ Quyền sở hữu tài sản: Đối với quyền sở hữu tài sản được ký kết trong hợp đồng giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, nhà đầu tư được toàn quyền sử dụng và kinh doanh trên dự án đó.

+ Xây dựng: Nội dung và hình thức xây dựng không được hai bên ký kết nhiều và thường được nhà đầu tư tự do quyết định. Tuy nhiên, các công trình đó phải mang lại lợi ích trung cho xã hội; Và hình thức đầu tư Boo thường được dùng trong các công trình về điện, đường, trường, trạm,… ở Việt Nam nhằm cung cấp các dịch vụ công trong một khoảng thời gian nhất định.

+ Thời hạn hợp đồng: Thời hạn hợp đồng dài hay ngắn sẽ được các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đầu tư giao kết khi đấu thầu công trình đó. Và không có thời hạn là mãi mãi như các nước phương Tây

+ Rủi ro: Khi có rủi ro đến, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư, nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào quá trình xây dựng của doanh nghiệp đầu tư.

+ Nghĩa vụ của 2 bên: nhà đầu tư có nhiệm vụ cấp vốn, nhân lực xây dựng, thiết kế, sở hữu công trình đó, trong quá trình vận hành xảy ra vấn đề thì bên nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo trì và sửa chữa; Nhà nước sẽ mua dịch vụ của doanh nghiệp đầu tư Boo đó để phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

1.3. Hình thức đầu tư Boo có lại lợi ích gì khi đầu tư?

Hình thức đầu tư Boo là hình thức mang lại lợi ích tốt và có lợi cho sự phát triển của đất nước. Lợi ích nó mang lại của hình thức đầu tư Boo là gì? Cùng trả lời câu hỏi này:

Thứ nhất, hình thức đầu tư Boo của các doanh nghiệp đầu tư giúp cho nhà nước giảm bớt được sức ép về vốn đầu tư cho các công trình cơ sở vật chất mang tính công.

Thứ hai, hình thức đầu tư Boo mà thông qua đó giúp nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta. Tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế

Thứ ba, nâng cao tính cạnh tranh tạo nên nhiều lợi ích về sự tiện lợi và hiện đại của các công trình đó. Giúp người dân được sử dụng các dịch vụ tốt nhất mà các doanh nghiệp đầu tư đem lại.

Thứ tư, Giúp thay đổi bộ mặt xã hội của đất nước, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh tại Việt Nam và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài

Thứ năm, tạo ra một khối lượng công ăn việc làm cho người lao động trong cả nước, giảm bớt gánh nặng về lực lượng thất nghiệp trong cả nước. Không chỉ sử dụng nguồn lao động để xây dựng các công trình đó mà còn tạo việc làm cho lao động khi công trình hoàn thành và đi vào hoạt động kinh doanh của nó. 

Xem thêm : Cảnh vệ là gì? Những đối tượng được cảnh vệ là ai

2. Nội dung hợp đồng đầu tư Boo là gì?

2.1. Điều kiện để kỹ hợp đồng hình thức đầu tư Boo là gì?

Ở bát kỹ một lĩnh vực kinh doanh nào khi quyết định đầu tư vào nó cac doanh nghiệp đều phải có đủ điều kiện để có thể ký hợp đồng với cơ quan nhà nước trong các công trình xây dựng. Điều kiện đủ để các doanh nghiệp  đầu tư Boo là khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương về việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong cả nước sẽ phân cho các nhà đầu tư và ký kết hợp động với họ. Các nhà đầu tư phải có đủ điều kiện được đưa ra tùy thuộc vào từng dự án và lĩnh vực của dự án đỗ là gì để có thể có những điều kiện phù hợp cho các doanh nghiệp xem xét tính phù hợp của doanh nghiệp mình. Sau khi trúng thầu thì các doanh nghiệp có quyền sử dụng và kinh doanh công trình đó theo thỏa thuận của 2 bên.

Hình thức đầu tư Boo là gì? Nội dung hợp đồng Boo

2.2. Nội dung trong bản hợp đồng Boo có gì?

Nội dung trong hợp đồng hình thức đầu tư Boo là gì? Là một trong những câu hỏi tìm kiếm của nhiều người. Tuy nhiên, thường với hợp đồng Boo thì thường các cơ quan nhà nước không có hợp đồng cụ thể mà thường là các quyết định về toàn quyền sử dụng, quản lý trong lĩnh vực đó cho doanh nghiệp đầu tư, theo đó các doanh nghiệp sẽ tự do xây dựng và hoạt động kinh doanh từ đó theo thời gian được các cơ quan nhà nước quy định và giao kết khi làm hợp đồng.

Thông thường nội dung các điều khoản chính trong hợp đồng Boo sẽ bao gồm những điều khoản sau:

+ Phần giới thiệu của dự án

+ Trao quyền thực hiện dự án cho các doanh nghiệp đầu tư có trách nhiệm và nghĩa vụ làm theo thỏa thuận của hợp đồng như: thiết kế, về xây dựng công trình, sở hữu và vận hành công trình theo các hoạt động kinh doanh mfa doanh nghiệp đề ra. Người dân sẽ là những người phải trả phí khi sử dụng các dịch vụ đó. Ví dụ như: phí đường bộ, phí đường cao tốc,…

+ Xây dựng công trình và vận hành dự án: bản thiết kế của công trình sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, sau khi setx duyệt thành công bản thiết kế đó bạn có thể tiến hành xây dựng và vận hành dự án đó.

+ Bảo hiểm: đối với hình thức đầu tư Boo thì quyền lợi bảo hiểm của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế hơn. Và thường là các doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình.

+ Quyền bán các sản phẩm từ dự án mang lại cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư sau khi xây dựng xong công trình có quyền bán các sản phẩm mà dự án đó tạo ra, Và hợp đồng Boo của doanh nghiệp thường không thể chuyển nhượng.

+ Thay đổi về luật và các sự kiện bất khả kháng diễn ra trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực: Nếu có những phát sinh thường thì các doanh nghiệp đó sẽ được ưu đãi miễn thuế theo mô hình tài chính doanh nghiệp.

+ Thời hạn chấm dứt hợp đồng: thường được ký kết và giao dịch trao đổi giữa 2 bên với thời gian lên đến 70 năm.

Qua bài viết về hình thức đầu tư Boo là gì sẽ giúp các bạn có thể hiểu được về hợp đồng Boo cũng như các vấn đề xoay quanh hợp đồng Boo của các doanh nghiệp đầu tư.