Kết dư ngân sách là gì? Những thông tin về ngân sách nên biết

Thứ tư, 18/12/2019
Cùng tìm hiểu về bản chất kết dư ngân sách là gì, xử lý kết dư ngân sách cùng những vấn đề liên quan đến ngân sách qua những thông tin trong bài viết sau

Ngân sách nhà nước luôn là những vẫn đề được quan tâm hàng đầu về hệ thống tài chính quốc gia khi được nhắc đến và thông qua ngân sách Nhà nước thì nhà nước sẽ cân bằng thu chi để phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước đã có những quy định về nguồn thu, chi, sự chênh lệch rõ ràng trong các quy định của luật pháp. Một trong những khái niệm xuất hiện trong bộ luật là kết dư ngân sách. Cùng tìm hiểu về bản chất kết dư ngân sách là gì, xử lý kết dư ngân sách cùng những vấn đề liên quan đến ngân sách qua những thông tin trong bài viết sau.

1. Các khái niệm về ngân sách

1.1. Tìm hiểu khái niệm kết dư ngân sách là gì?

Tìm hiểu khái niệm kết dư ngân sách là gì?

Kết dư ngân sách là khái niệm trong pháp luật để chỉ về khái niệm so sánh sự chênh lệch của ngân sách giữa dòng tiền thu và chi, ta có hiểu hiểu chính xác về kết dư ngân sách là: kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách.

Khái niệm kết dư ngân sách sẽ xuất hiện nhiều trong các hoạt động liên quan đến quy trình quyết toán ngân sách từ các cấp xã, phương, thị trấn,..., các nơi có nhận nguồn cho ngân sách của Nhà nước để phát triển, theo quy định thì quyết toán chi ngân sách không được lớn hơn quyết toán thu ngân sách bởi sự chênh lệch lớn hơn giữa số thực thu và số thực chi ngân sách.

Theo quy định thì toàn bộ kết dư ngân sách nếu có thì sẽ được chuyển vào thu ngân sách năm sau, là chi phí cho năm sau tiếp tục chi cho các hoạt động của các cấp cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bội chi ngân sách nhà nước là khái niệm chỉ chung cho các khái niệm bao gồm bội chi ngân sách trung trung ương cũng như cả khái niệm bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương khoog bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương cùng với đó ta có thể hiểu khái niệm của bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương.

1.2. Đơn vị sử dụng ngân sách

Đơn vị sử dụng ngân sách

Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách, hiểu cơ bản thì đơn vị sử dụng ngân sách là cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nhà nước phê duyệt và chi vốn đầu tư cho việc hoạt động đó.

Vốn đầu tư Nhà nước cũng là vốn ngân sách Nhà nước và đây là khái niệm nhằm chỉ đến tất cả các khoản tiền của Nhà nước có trong tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp. Nhà nước sẽ thông qua vốn ngân sách nhà nước từ các hình thức thuế, lệ phí, phí,..., sẽ được Nhà nước dùng vào các chức năng và nhiệm vụ của từng khoản thu để chi cho các hoạt động theo đúng mục đích, chức năng và nhiệm vụ trên cơ sở luật pháp quy định.

1.3. Đơn vị dự toán ngân sách

Đơn vị dự toán ngân sách

Đơn vị dự toán ngân sách được hiểu đây là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền được nhà nước giao dự toán ngân sách, thông thường các cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và được Nhà nước phê duyệt và chi vốn đầu tư cho việc hoạt động đó thì đơn vị đó được gọi là đơn vị dự toán ngân sách. Hành động lên kế hoạch và trình bày kế hoạch xin kinh phí là quá trình dự toán ngân sách.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Hội đồng nhân dân quyết định những dự toán thu - chi ngân sách của địa phương, những cấp địa bàn trên cả nước sẽ được quyết định tự phân bổ dự toán ngân sách của các cấp mình. Sự điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương là một trong các vấn đề quan trọng của địa phương, sự điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương ảnh hưởng và tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của cộng đồng và nhân dân địa phương nên hội đồng nhân dân địa phương, cấp xã có vai trò đặc biệt coi trọng công tác thẩm tra, giám sát dự toán và quyết toán ngân sách do Ủy ban nhân dân trình.

Xem thêm : Cảnh vệ là gì? Những đối tượng được cảnh vệ là ai

2. Quy định về việc xử lý kết dư ngân sách

Quy định về việc xử lý kết dư ngân sách

Quy định về việc xử lý kết dư ngân sách đã được quy định rõ ràng theo quy định, ta có thể tìm hiểu những thông tin về quy định theo pháp luật đã được quy định tại Điều 28 Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì việc xử lý kết dư ngân sách từng cấp được thực hiện như sau:

- Việc xử lý kết dư ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật ngân sách nhà nước đã quy định rõ về kết dư ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh sẽ được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Ở điều khoản của điều 72 đã quy định rõ các trường hợp xử lý nếu còn kết dư ngân sách cho từng trường hợp dư bao nhiêu ngân sách và ngoài ra thì tại điều 73 cũng đã có quy định xử lý các khoản thu, các khoản cho ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách nhà nước được phê chuẩn.

- Ngoài ra, sau khi quyết toán ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp chính quyền địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, trường hợp phát hiện thu, chi ngân sách không đúng quy định thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 8 điều 65 của Luật ngân sách không đúng quy định thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 8 điều 65 của luật này và được quyết toán vào ngân sách năm xử lý.

Quy định về việc xử lý kết dư ngân sách

- Căn cứ nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội, Hội đồng nhân dân để xử lý kết dư ngân sách (nếu có), cơ quan tài chính cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với ngân sách cấp xã) có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục hạch toán chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ, chuyển vào thu ngân sách năm sau theo chế độ quy định.

Trên đây là những nội dung đã được quy định rõ ràng tại Điều 28 Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành với nội dung tư vấn về xử lý kết dư ngân sách từng cấp và nếu bạn muốn để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 342/2016/TT-BTC.

Ngoài ra các thông tin mà bạn cần biết thêm về kết dư ngân sách cũng như các điều cần biết về luật ngân sách bạn đọc có thể tham khảo và đọc thêm thông tin tại điều luật số 83/2015/QH13. Bài viết đã cung cấp đầy đủ các thông tin về ngân sách. Từ những thông tin mà chúng tôi cung cấp, chắc hẳn bạn đọc đã hiểu được kết dư ngân sách là gì cũng như những khái niệm xung quanh về ngân sách Nhà nước và nội dung một số điều khoản của luật ngân sách liên quan đến ngân sách nhà nước. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc. Hãy theo dõi và cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Thân ái!