Khái quát kiểm tra hành chính là gì? Và những vấn đề liên quan

Thứ bảy, 11/01/2020
Kiểm tra hành chính là một trong những công cụ quan trọng giúp cho cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, đánh giá các hoạt động của một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Nhưng bạn vẫn chưa hiểu kiểm tra hành chính là gì. Vậy với bài viết dưới đây về khái quát chung về kiểm tra hành chính là gì bạn sẽ được giải đáp những thắc mắc của mình về vấn đề này. Cùng tìm hiểu với chúng mình nhé!

1. Tổng quan về kiểm tra hành chính là gì?

1.1. Khái niệm 

Kiểm tra hành chính là việc xem xét, đánh giá những hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân trong quản lý hành chính Nhà nước, từ đó xem những hoạt động này có phù hợp với pháp luật hay không để áp dụng các biện pháp bảo đảm và khôi phục sự phù hợp đó. Kiểm tra hành chính là khâu không thể thiếu trong quá trình hoạt động quản lý của Nhà nước.

Khái niệm
Khái niệm kiếm tra hành chính là gì?

Việc kiểm tra hành chính thông thường sẽ được thể hiện ở những hoạt động như dừng xe và kiểm tra giấy tờ của cảnh sát giao thông hay là kiểm tra cư trú của công an khu vực…Hay đơn giản khi đăng ký tạm trú tại một nơi nào đó, công an địa phương cũng có quyền kiểm tra hành chính đối với mọi người.

1.2. Những đặc điểm của kiểm tra hành chính

Kiểm tra hành chính có những đặc điểm cơ bản như sau:

- Kiểm tra trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước đồng thời trong phạm vi quản lý hành chính của nhà nước quản lý tiến hành kiểm tra mọi đối tượng

- Hoạt đôngj này diễn ra thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Là một hoạt động mang tính quyền lực mà nhà nước là người nắm giữ quyền lực này

- Mọi người đều có nghĩa vụ phải tuân thủ, bắt buộc các đối tượng phải làm theo

- Khi các cơ quan đơn vị có quyền thực hiện tiến hành kiểm tra và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đồng thời kỷ luật

- Hoạt động kiểm tra hành chính được tiến hành kiểm tra thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất tùy vào từng trường hợp nhất định

- Hoạt động về kiểm tra hành chính bao gồm nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá báo cáo của đối tượng,...

1.3. Chủ thể, đối tượng nào cần phải áp dụng kiểm tra hành chính

- Chủ thể kiểm tra hành chính bao gồm các cơ quan đơn vị như sau:

+ Các cơ quan hành chính Trung ương: đầu tiên là Chính phủ + cơ quan đứng đầu nhà nước. Sau đó là các Bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ

+ Các cơ quan tại địa phương: người đứng đầu trong các cơ quan tại Ủy ban nhân dân các cấp, những đơn vị, cơ quan chuyên môn thuộc UBND và những cơ quan đó

Các chủ thể cần xác định rõ những vai trò trách nhiệm của mình về kiểm tra đối với các đối tượng trong cơ quan hành chính, thực hiện tiến hành xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ thể, đối tượng nào cần phải áp dụng kiểm tra hành chính
Chủ thể, đối tượng nào cần phải áp dụng kiểm tra hành chính

- Đối tượng bị áp dụng hình thức kiểm tra vi phạm hành chính như sau:

+ Những cơ quan hành chính nhà nước, các Ủy ban nhân dân các cấp,...

+ Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, bên cạnh đó có thể là các tổ chức, tập thể hay những cá nhân nằm thuộc phạm vi đối tượng quản lý của hệ thống

hành chính.

Xem thêm : Cảnh vệ là gì? Những đối tượng được cảnh vệ là ai

2. Vấn đề công tác kiểm tra hành chính hiện nay

2.1. Quy định công tác kiểm tra hành chính

- Các cơ quan thực hiện theo đúng những quy định của với pháp luật khi được giao phó công việc kiểm tra hành chính

- Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành xuống thì Ủy ban nhân dân các cấp mới được ra quyết định tiến hành kiểm tra vi phạm hành chính

- Cơ quan thực hiện kiểm tra phải xác minh đầy đủ, chặt chẽ, chính xác những hoạt động trái pháp luật, đồng thời cũng là người chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những quyết định của mình

Yêu cầu các đối tượng bị kiểm tra xuất trình các giấy tờ, bên cạnh đó có thể thực hiện các khám xét, những địa điểm tầm ngắm cần kiểm tra, đối chiếu chứng cứ với tình hình cụ thể và căn cứ vào các quy định để kịp thời phát hiện các hành vi bị vi phạm.

Trách nhiệm của cán bộ hành chính khi kiểm tra

- Không tự ý ban hành, thực hiện các quy định không đúng với quy định với đối tượng được kiểm tra. Khi có quyết định của cấp trên mới được khám xét người, nhà ở, đồ vật trái pháp luật

- Phải đảm bảo kiểm tra hành chính theo đúng với các nguyên tắc, không được tự ý cá nhân hóa việc của mình vào kiểm tra

- Yêu cầu đối tượng bị kiểm tra đưa đi để xem xét khi cần kiểm tra. Đối tượng bị kiểm tra phải chấp hành đúng với các yêu cầu mà cán bộ kiểm tra đề ra theo quy định của pháp luật

- Cán bộ phụ trách kiểm tra hành chính đó được sử dụng các biện pháp cưỡng chế nếu đối tượng bị kiểm có ý định chống đối hoặc hành hung, không thực hiện theo yêu cầu hay cố tình tiêu hủy tang vật

- Kiểm tra hành chính đối với các cơ quan cần phải có đề nghị kiểm tra của cơ quan, của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc những người đại diện của nơi kiểm tra đi cùng

Quy định công tác kiểm tra hành chính
Quy định công tác kiểm tra hành chính

- Cần có phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có thẩm quyền để việc thực hiện kiểm tra hành chính được thuận lợi nhất, kiểm tra được chất lượng và hiệu quả nhất.

Sau khi kiểm tra và xác định mức vi phạm hành chính cần tiến hành báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị chủ quản và áp dụng các hình thức xử phạt theo đúng với quy định

Việc kiểm tra vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng theo yêu cầu, tránh các vi phạm, đảm bảo trật tự an ninh, áp dụng chính xác với quy định của luật nhà nước

2.2. Ưu điểm của việc kiểm tra hành chính hiện nay

+ Đạt được những thành tựu tiêu biểu, tiến hành kiểm tra đúng những quyền hạn của mình với các quy định. Kiểm tra hành chính được thực hiện đúng lúc, không có tình trạng lạm dụng chức quyền

+ Thực thi và ban hành các văn bản, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng thanh tra tuân thủ rõ ràng theo quy định nhà nước ban hành, áp dụng đúng với mọi đối tượng, xác định rõ chức năng nhiệm vụ.

Từ đó đạt được các kết quả tốt nhất.

+ Thực hiện việc kiểm tra một cách công khai, dân chủ, các đơn vị kiểm tra và thực hiện hoàn thành tốt các kết quả mà mình đã đặt ra, nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra hành chính các cấp.

2.3. Nhược điểm trong vấn đề kiểm tra hành chính

Bên cạnh đó, kiểm tra hành chính cũng còn tồn tại những mặt khó khăn vướng mắc:

Nhược điểm trong vấn đề kiểm tra hành chính
Nhược điểm trong vấn đề kiểm tra hành chính

- Thứ nhất, các cơ quan kiểm tra của nhà nước còn bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tổ chức, nhân sự, kinh phí. Xây dựng chương trình, kế hoạch chưa được linh hoạt và nhanh chóng kịp thời. Ảnh hưởng lớn tới tính chủ động của việc kiểm tra

- Thứ hai, thời gian thời kiểm tra hành chính còn bị chậm hoặc kéo dài, chưa đáp ứng được những yêu cầu khẩn trương, kịp thời của công tác quản lý nhà nước.

- Thứ ba, đôi khi việc xử phạt vi phạm hành chính còn chưa đúng với quy trình, thủ tục, chưa xử lý hết những trường hợp vi phạm.

- Thứ tư, kiểm tra hành chính còn bị phụ thuộc quá nhiều về sự chỉ đạo của các đơn vị, đơn vị kiểm tra hành chính còn chưa tự giác thực hiện khi đã biết rõ quy định mà vẫn phải đợi lệnh cấp trên. Điều này sẽ làm mất đi tính độc lập, hiệu quả

Xem thêm : Học marketing ra làm gì? Xin việc liệu có dễ như mọi người nghĩ?

3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hành chính

- Cần tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra hành chính.

- Đổi mới tư duy tiến bộ trong các cấp Đảng ủy, trong đội ngũ cán bộ, thực hiện đề xuất các văn bản quy định về hoạt động để kiểm tra hành chính ngày càng được tốt hơn.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh. Thay đổi tư duy rèn luyện tính chỉ đạo, lãnh đạo đổi mới, hoạt động đúng với nhiệm vụ

- Nâng cao chất lượng trong các cuộc kiểm tra hành chính, thực hiện đúng với quy trình, đảm bảo theo đúng với thủ tục. Ngăn chặn việc lôi kéo đội ngũ kiểm tra hành chính vào những hành vi trái pháp luật,...

- Đôn đốc kiểm tra, hoàn thiện việc đẩy mạnh ứng dụng cải cách công tác kiểm tra hành chính, nhằm đem lại lợi ích của nhân dân

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hành chính
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hành chính

- Đào tạo ý thức, năng lực cho từng cán bộ trong việc kiểm tra hành chính, có những sự thay đổi chặt chẽ, đúng đắn về mặt hành chính, kế thừa những kinh nghiệm đáng quý trong kiểm tra hành chính

Với những chia sẻ trên, kiểm tra hành chính là gì, hi vọng các bạn đã nắm được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Hãy tìm hiểu các kiến thức cho mình về lĩnh vực này nhé. Bởi chỉ có vậy, bạn mới hiểu được kiểm tra hành chính có sự quan trọng như thế nào và những điều cần có để cải thiện nó trong tương lai. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ!