Thông tin ứng viên: Lê văn phương

Thông tin cơ bản
Lê văn phương
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Nam
Chưa cập nhật
04/11/1992
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Trung cấp

  • Ngành nghề Chưa cập nhật

  • Nơi làm việc Nam Định

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

  • Cấp bậc Nhân viên

Kỹ năng bản thân
Thợ lành nghề điẹn lạnh