Thông tin ứng viên: Nguyễn Đức Dũng

Thông tin cơ bản
Nguyễn Đức Dũng
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Nam
306/7 NGUYỄN CÔNG HOAN ĐÀ NẴNG
01/01/1979
Mục tiêu nghề nghiệp

SỰ ỔN ĐỊNH

Thông tin chung
  • Học vấn Đại học

  • Ngành nghề Quản lý điều hành

  • Nơi làm việc Đà Nẵng

Thông tin chung
  • Mức lương 15 - 20 triệu

  • Kinh nghiệm

  • Cấp bậc Chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân
KỸ NĂNG KINH NGHIỆM ĐÃ THỰC HIỆN: ·                VI TÍNH VĂN PHÒNG, AUTOCAD , CÁC PHÀN MỀM ĐỒ HỌA  Adobe PHOTOSHOP- Adobe ILLUSTRATOR – CorelDRAW, INTERNET, KỸ THUẬT THIẾT KẾ BAO BÌ ,  TÔT CHỨC SỰ KIỆN HỘI CHỢ  ·                LẬP HỆ THỐNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT $ BAO BÌ THEO TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM. ·                HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÁC BƯỚC DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG Ô TÔ , KINH DOANH PHỤ TÙNG, QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG CHO CÁC NHÀ PHÂN PHỐI, ĐỊA LÝ, CÁCH THỨC LIÊN HỆ DỊCH VỤ CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM, ĐẠI LÝ PHỤ TÙNG CHO Ô TÔ ỦY QUYỀN. ·                QUY TRÌNH SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN, DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM KIM LOẠI TẤM. ·                CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGÓI MÀU, GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, BỘT MASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM VẬT LIỆU LIÊN QUAN. ·                HOẠCH ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU, MÔ HÌNH CÔNG VIỆC TỪNG VỊ TRÍ, PHÒNG BAN THEO CHỨC NĂNG, CÔNG VIỆC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH. 

KỸ NĂNG KHÁC. 
- THIẾT KẾ LOGO. 
- THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM. 
 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 1.     GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU XỬ LÝ BÃI RÁC KHÁNH SƠN.CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  Việt Nam , ( 09/2014 - 12/2014 )NHIỆM VỤPhu trách và chiu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Nhà máy xử lý rác Khánh Sơn.·        Hệ thống toàn bộ cơ cấu Tổ chức, Nhân sự - Phòng ban tại khu xử lý liên hợp chuẩn bị cho từng giai đoạn phát triển theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban TGĐ Công ty.·        Hệ thống, sắp xếp lại mức lương của khu xử lý liên hợp cho phù hợp từng giai đoạn.·        Tiếp nhận lại công nghệ dây chuyền xử lý rác từ các nhà cung cấp Trung Quốc, thực hiện các công đoạn công nghệ thiết bị thi công trực tiếp tại nhà máy cho phù hợp công nghệ.·        Tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp yêu cầu công nghệ.·        Xây dựng hệ thống PCCC phù hợp theo yếu cầu hoạt động khu liên hợp.·        Thiết kế, thi công hệ thống khử mùi tại khu liên hợp.·        Xây dựng hệ thống định mức vật tư nguyên liệu sản phẩm nhằm .·        Kế hoạch, chuẩn bị dự trù chi phí cho cac hạng mục dự án giai đoạn tiếp theo.·        Hệ thống chuẩn nhân sự thực tế cho từng bộ phận, phòng ban, dây chuyền .. nhằm kiểm soát chi phí lương, chi phí bỏ hộ lao đông …·        Hoàn thiện hệ thống ngạch  lương bảo hiểm cho từng vị trí, bộ phận phòng ban theo quy định pháp luật.·        Hoàn thiện quy định, quy chế của Công ty, khu liên hợp xử lý rác.
hệ thông Quản lý các kho thành phẩm, nguyên liệu, vật tư .. trong hoạt động sản xuất. 
·        Hoàn thiện hệ thông form mẫu quản lý theo quy định.·        Xây dựng hệ thống Kinh doanh bán hàng cho sản phẩm gạch Block ( Nguyên liệu chính : cát đá trong quá trình xử lý rác ) cho các cơ sơ dân dụng xung quanh TP Đà Nẵng.·        Quan hệ chính quyền địa phương  về những ảnh hưởng liên quan. ·        Báo cáo hàng tháng về mọi tình hình hoạt động hoặc đột xuất về tình hình thiết bị, kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm… 

2.    GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆPCÔNG TY CP ĐT THƯƠNG MẠI DIC - INTRACO - Hồ Chí Minh - Việt Nam , ( 10/2008 - 08/2013 )NHIỆM VỤPhu trách và chiu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Xí nghiệp –Nhà máy § Lập chiến lược hoạt động cho Xí nghiệp theo công suất thiết bị nhân sự  (gồm hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược) đảm bảo các yêu cầu do Hội đồng quản trị Công ty giao cho§ Nhân sự hoạt động xí nghiệp – Nhà máy, thành lập lại hệ thông phòng ban nhân sự , mức lương, định mức lương khoán phù hợp yêu cầu mức sống tại khu vực.§ Tuyển dụng, đào tạo theo quy trình Công nghệ sản phẩm. §  Quy trình Sản xuất Kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. § Lập định mức chi tiết nguyên liệu sản phẩm nhằm khống chế giá thành sản phẩm đầu ra thấp nhất.·        Thực hiện tốt hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo uy tín thương hiệu công ty .·        Quản lý kho thành phẩm, nguyên liệu, vật tư .. trong hoạt động sản xuất. ·        Chi phí lương theo quy định, khoán sản phẩm và đinh mưc hoat động sản xuất kinh doanh bán hàng. ·        Đề xuất nhập khẩu các nguyên liệu, thiết, vật tư không có trong nước ·        Chi phí nguyên liệu, vật tư, thiết bị bảo trì và cac chi phí hoạt dông khác. ·        Quan hệ chính quyền về những ảnh hưởng liên quan. ·        Báo cáo hàng tháng về mọi tình hình hoạt động hoặc đột xuất về tình hình thiết bị, kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm… ·        Kinh doanh các doanh sản phẩm hỗ trợ nhằm hoàn thiện sản phẩm chính công ty. ·        Liên kết hỗ trợ các phong ban có liên quan như đầu tư, sự kiện, hội chợ, chăm sóc khách hàng …  3.    QUẢN ĐỐC NHÀ MÁYCÔNG TY ĐIỆN TRƯỜNG GIANG - Đà Nẵng - Việt Nam , ( 09/2006 - 10/2008 )NHIỆM VỤPhu trách và chiu trách nhiệm hoạt động sản xuất Nhà máy ·        Nhân sự hoạt động - Nhà máy. ·        Hoạt động phòng Kỹ thuật thiết kế. ·        Quy trình Sản xuất Kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. ·        Đảm bảo đúng kế hoach giao hàng theo yêu cầu. ·        Quản lý kho thành phẩm, nguyên liệu, vật tư .. trong hoạt động sản xuất. ·        Đề xuất vật tư sản xuất cho phòng Kế hoạch. ·        Chi phí nguyên liệu, vật tư, thiết bị bảo trì và các chi phí hoạt đông khác. ·        Báo cáo hàng tháng về mọi tình hình hoạt động hoặc đột xuất về tình hình thiết bị, kho vật tư, nguyên liệu, thành phẩm… ·        Liên kết hỗ trợ các phong ban có liên quan như ME , sự kiện, hội chợ,  4.    CỐ VẤN DỊCH VỤ - TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤCÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI - CN CẦN THƠ - Cần Thơ - Việt Nam , ( 11/2004 -07/2006 )NHIỆM VỤ·        Phụ trách và chiu trách nhiệm hoạt động Phòng dịch vụ. ·        Nhân sự hoạt động Phòng Dịch vụ. ·        Quản lý hoạt động dịch vụ vật tư phụ tùng của các NPP Miền tây ·        Quản lý sắp xếp kho vật tư phụ tùng và hoạt động xuất nhập. ·        Quản lý kiểm soát báo cáo chi phí vế bảo trì bảo dưỡng của các NPP Đại lý và khách hàng. ·        Kiểm soát nguyên liệu, vật tư, thiết bị bảo trì và cac chi phí hoạt động xưởng dịch vụ ·        Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng về mọi tình hình hoạt động Dich vụ Chi nhánh về Phòng Dich vụ Tổng Công ty. ·        Phê duyệt, kiểm soát chi phí Dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành xe mới bán của chi nhánh, nhà phân phối, đại lý .·        Kế hoạch, định hướng mục tiêu về việc kinh doanh phụ tùng cho các Nhà phân phối, đại lý tại Miền tây.·        Liên kết gara, Công ty Bảo hiểm về việc Kinh doanh sữa chữa xe tai nạn, phụ tùng.    Đà Nẵng, ngày 06/11/2020Người viết đơn.       Nguyễn Đức DũngĐịa chỉ liên hệ :   306/7 Nguyễn Công Hoan – Hòa An – Cẩm Lệ - TP Đà NẵngĐiện thoại     :  0935. 508213Email         : nguyenducdungdanang@gmail.com