Thông tin ứng viên: Nguyễn Hải Yến

Thông tin cơ bản
Nguyễn Hải Yến
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Nữ
Phường Hoàng Văn Thụ- TP Bắc Giang
03/03/1989
Mục tiêu nghề nghiệp

- Áp dụng những kinh nghiệm bản thân có được để hoàn thành tốt nhất công việc được giao - Trong thời gian 2 tháng phấn đấu sẽ nắm rõ kiến thức và công việc cụ thể ở công ty - Mục tiêu trong 1 năm tới sẽ phấn đấu lên vị trí kế toán tổng hợp và đạt được niềm tin trong đội ngũ lãnh đạo

Thông tin chung
  • Học vấn Đại học

  • Ngành nghề Chưa cập nhật

  • Nơi làm việc Bắc Giang

Thông tin chung
  • Mức lương 7 - 10 triệu

  • Kinh nghiệm

  • Cấp bậc Nhân viên

Kỹ năng bản thân
Từ 5/2011 đến nay tôi đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí từ thu ngân , thủ quỹ, giao dịch ngân hàng, thuế , bảo hiểm, kế toán thanh toán , kế toán tiền lương . Cụ thể như sau : - Thu ngân : Thu tiền khách hàng, phân loại từng nguồn thu và tổng hợp các nguồn thu trong ngày - Thủ quỹ : Thực hiện thu – chi , theo dõi công nợ tạm ứng của nhân viên trong công ty ,cuối tháng kiểm kê quỹ , làm báo cáo quỹ gửi cho ban Giám đốc - Ngân hàng : giao dịch gửi tiền – rút tiền qua ngân hàng và các giao dịch khác, cuối tháng đối chiếu sao kê của Ngân hàng và Misa - Thuế : Hàng quý kê khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế - Bảo hiểm : Hàng tháng đối chiếu với thông báo với cơ quan Bảo hiểm về số lượng lao động, số tiền phải đóng trong tháng. Báo tăng, giảm lao động. Làm ốm đau, thai sản, dưỡng sức, thanh toán chế độ cho nhân viên. Hạch toán trên Misa - Kế toán thanh toán : Đối chiếu công nợ, làm phiếu thu – phiếu chi và các UNC - Tiền lương : Thu thập các chứng từ liên quan như bảng chấm công, làm thêm giờ, trực đêm...và các chứng từ trên phần mềm quản lý để nhập vào bảng lương, hạch toán trên Misa.