Thông tin ứng viên: Tằng Long Vũ

Thông tin cơ bản
Tằng Long Vũ
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Nam
Dịch vọng, cầu giấy
20/07/1996
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Đại học

  • Ngành nghề Chưa cập nhật

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương 5 - 7 triệu

  • Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

  • Cấp bậc Nhân viên

Kỹ năng bản thân
Photoshop