Thông tin ứng viên: Trần Đức Công

Thông tin cơ bản
Trần Đức Công
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Nam
Hà Nội
01/06/1994
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Đại học

  • Ngành nghề Xây dựng

  • Nơi làm việc Hà Nội

Thông tin chung
  • Mức lương 15 - 20 triệu

  • Kinh nghiệm 5 - 10 năm kinh nghiệm

  • Cấp bậc Chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân
Diễn họa 3d