Thông tin ứng viên: Trần Thị Tường Oanh

Thông tin cơ bản
Trần Thị Tường Oanh
Đăng nhập để xem
Đăng nhập để xem
Chưa cập nhật
145/2 Trường Phúc - Vĩnh Phước - Nha Trang
08/09/1994
Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Thông tin chung
  • Học vấn Cao đẳng

  • Ngành nghề Chưa cập nhật

  • Nơi làm việc Khánh Hòa

Thông tin chung
  • Mức lương 5 - 7 triệu

  • Kinh nghiệm 1 - 2 năm kinh nghiệm

  • Cấp bậc Chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân
Hòa đồng , dễ thích nghi với mọi môi trường khác nhau , kĩ năng đàm phán